MPAT-S systeem

Marine Propulsion After Treatment voor zwavelhoudende brandstoffen (DMA, DMX)

Dit systeem is specifiek ontwikkeld voor toepassing op motoren die op zwavelhoudende brandstof draaien, of waarbij er risico bestaat dat zij vanwege het vaargebied geen EN590 diesel kunnen bunkeren. De maximale toelaatbare hoeveelheid zwavel in de brandstof is hierbij 2000 ppm of 0,2%.

Het MPAT-S systeem is een alles-in-één combinatie van SCR DeNox en DPF roetfilter systeem met alle bijbehorende componenten. Het systeem is demper-vervangend en dempt standaard tussen de 35 en 40 dB(A). Het MPAT-S systeem is de oplossing wanneer schepen moeten voldoen aan de IMO Tier III (IMO T3) richtlijn.

 

Uitvoeringen

Het MPAT-S systeem is alleen als Compact uitvoering leverbaar. Voor zeer krappe machinekamers kunnen we maatwerk aanbieden.

Om uw investering te kunnen spreiden is het systeem in fasen leverbaar:

 1. MPAT behuizing, voorzien van dummy elementen voor SCR en Roetfilters.
  Deze optie kan worden geplaatst in plaats van een geluidsdemper en is uitsluitend voorbereidend.
 2. MPAT-SCR, voorbereid voor latere plaatsing van Roetfilters.
  Ten opzichte van (1) is hier het SCR systeem geïnstalleerd inclusief katalysatoren, injector, pomp- en doseerset en controller. Op de plaats van de roetfilters zijn dummy blokken geïnstalleerd.  
 3. MPAT-SCR+DPF, voorbereid voor actieve regeneratie.
  Ten opzichte van (2) zijn hier de roetfilters gemonteerd, echter zonder actieve regeneratie. Dit kan alleen bij bepaalde motortypen en vaarprofielen waarbij de gemiddelde uitlaatgastemperatuur voldoende hoog is.
 4. MPAT-SCR+DPF+AR, compleet systeem.
  Dit is het MPAT systeem in de meest uitgebreide uitvoering voorzien van SCR en roetfilter inclusief actieve regeneratie. De roetfilters kunnen bij ieder vaarprofiel regenereren.

 

Systeem overzicht MPAT-S

Opties

Voorbeelden van leverbare opties zijn:

 • Behuizing in roestvast staal
 • In- en uitlaat op afwijkende posities
 • Afwijkend type roetfilter of katalysator bij bijzondere vaarprofielen of motortypes
 • Motorbelastingsignaal analoog in plaats van J1939 
 • Externe communicatie via Mod- of CAN-bus.

 

SCR-systeem

Xeamos SCR systemen werken met een ureum oplossing om de schadelijke stikstofoxiden (NOx) te reduceren. Hierbij zijn reducties van meer dan 95% mogelijk. Xeamos SCR systemen werken met een betrouwbare persluchtverstuiving en zijn geschikt voor 32,5% (Ad-blue of AUS32) of een 40% (AUS40) ureum oplossing. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Roetfiltersysteem:

In tegenstelling tot het standaard MPAT dat voor EN590 geschikt is maken we bij dit systeem gebruik van katalytisch gecoate roetfilters. Deze coating zorgt ervoor dat het opgevangen roet met zuurstof bij een lagere temperatuur oxideert. Zonder deze coating zou het roet immers pas bij circa 600°C verbranden.  Het type katalytische coating wordt door onze engineers afgestemd op het type motor en belastingprofiel en de gewenste reductie van koolwaterstoffen.  

Omdat er voor dit type roetfilter een hogere temperatuur nodig is voor de regeneratie dan bij het standaard MPAT systeem wordt deze altijd met een SFB brandersysteem uitgevoerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de uitlaatgassen periodiek worden verwarmd zodat het roetfilter schoon blijft. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Haalbare emissiereducties

Component 
Afkorting
Reductie
Stikstofoxiden NOx tot 95%*
Koolwaterstoffen HC tot 80%
Koolmonoxide CO  tot 80% 
Fijnstof of roet  PM10  > 95%
Geluid    ca. 40 dB(A) 

*  De werkelijke reductie is afhankelijke van de ingestelde waarde voor de uitgaande NOx. De uitgaande NOx emissie volgens de IMO Tier III bedraagt, afhankelijk van het toerental, ca. 2 g/kWh. Deze waarde wordt bij een reductie van 60-80% gerealiseerd.

Meer informatie over emissietechnologie kunt u vinden op de pagina met Tech Talk

 

Schema MPAT-S

 

 

Neem contact op voor meer informatie over dit systeem.

Contact opnemen