SCR-S systeem

SCR DeNOx systeem voor EN590 en zwavelhoudende brandstoffen.

Dit systeem is specifiek ontwikkeld voor toepassingen waar NOx reductie vereist is, zoals voor schepen die moeten voldoen aan de IMO Tier III (IMO T3) richtlijn. Dit systeem is afhankelijk van het type katalysatoren geschikt voor een maximale hoeveelheid zwavel in de brandstof van 1,5%. Tevens is het systeem ook geschikt voor gas- en dual-fuel motoren. De standaard geluidsdemping bedraagt circa 35 dB(A).

 

Opties

Het SCR-S systeem is zowel als In-Line als Compact uitvoering leverbaar. De In-Line uitvoering heeft een gedeeltelijk geïntegreerde ureum-mengpijp. De Compact-uitvoering heeft een volledig geïntegreerde ureum-mengpijp.  

Van alle systeemuitvoeringen zijn er meerdere standaard hoogte/breedte verhoudingen mogelijk.

Voor zeer krappe of complexe machinekamers is uiteraard maatwerk mogelijk.

Voorbeelden van leverbare opties zijn:

  1. In-Line of Compact uitvoering
  2. Losse behuizing, voorzien van dummy elementen voor SCR
  3. Zonder geïntegreerde demping (enkel reactor behuizing)
  4. Met geïntegreerde vonkenvanger
  5. Met 45 dB(A) demping
  6. Behuizing in roestvast staal
  7. In- en uitlaat op afwijkende posities
  8. Afwijkend type katalysator
  9. Motorbelastingsignaal via J1939 of analoog
  10. Externe communicatie via Mod- of CAN-bus.

 

Systeem overzicht SCR-S

SCR-systeem

Xeamos SCR systemen werken met een ureum oplossing om de schadelijke stikstofoxiden (NOx) te reduceren. Hierbij zijn reducties van meer dan 95% mogelijk. Xeamos SCR systemen werken met een betrouwbare persluchtverstuiving en zijn geschikt voor 32,5% (Ad-blue of AUS32) of een 40% (AUS40) ureum oplossing. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Haalbare emissiereducties

Component 
Afkorting
Reductie
Stikstofoxiden NOx tot 95%*
Koolwaterstoffen HC tot 20%
Koolmonoxide CO  0% 
Fijnstof of roet  PM10  tot 10% 
Geluid    30-45 dB(A) 

*  De werkelijke reductie is afhankelijke van de ingestelde waarde voor de uitgaande NOx. De uitgaande NOx emissie volgens de IMO III bedraagt, afhankelijk van het toerental, ca. 2 g/kWh. Deze waarde wordt bij een reductie van 60-80% gerealiseerd.

Meer informatie over emissietechnologie kunt u vinden op de pagina met Tech Talk

 

Schema SCR-S 

 

Neem contact op voor meer informatie over dit systeem.

Contact opnemen